De individuele begeleiding begint met een intakegesprek met (één van) de ouders. Het kind is daar niet bij zodat er vrijuit gepraat kan worden. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag besproken en kijken we naar de wat er speelt in het leven van het kind. Na dit gesprek vinden er dan ca. drie tot vijf bijeenkomsten plaats waarin het kind alleen komt. Vaak is dat al genoeg om het één en ander weer op de rit te krijgen maar het kan ook zijn dat het kind in de periode daarna met langere tussenpozen nog een aantal keren terugkomt. 


Communicatie tussen ouder en kind
Het kan zijn dat ik aanraad om een gesprek met de ouder en het kind samen te hebben. Dit werkt verhelderend omdat je elkaar beter leert kennen waardoor er begrip ontstaat en er ruimte komt voor betere communicatie. 

Copyright © 2011  Open Kids Coaching - All Rights Reserved