Welkom bij Open Kids Coaching

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom kinderen of ouders een hulpvraag hebben. Soms zijn er leerproblemen, soms is er een gebeurtenis die het kind niet kan verwerken, soms heeft het kind moeite om adequaat te handelen en soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel steekt. Dat geeft ouders vaak een machteloos gevoel.

Coaching is een intensieve, laagdrempelige en kortdurende manier van begeleiden. Bij de begeleiding van kinderen maak ik gebruik van gesprekken, spel en creatieve werkvormen.

Als coach help ik kinderen en jongeren bij het oplossen van hun problemen. Het aandragen van oplossingen hoort er niet bij, die zullen van het kind zelf komen. Mijn taak is het om dit proces op gang te brengen, te begeleiden en te ondersteunen. 

Ik werk onder andere met NLP-technieken, tekenen, visualisatie, verhalen, meditatie, EFT (Emotional Freedom Techniques) om kinderen in contact te brengen met hun innerlijke wereld, hun eigen kracht te laten (her)ontdekken en te gebruiken. Kinderen leren meer zelfvertrouwen te krijgen, zich beter te ontspannen en beter om te gaan met leraren, ouders en met vriendjes en vriendinnetjes op school. 

 

Copyright © 2011  Open Kids Coaching - All Rights Reserved